Συντελεστές ιστοχώρου

Αρχιτεκτονική της πληροφορίας: Χριστίνα Δάλλα

Επιμέλεια περιεχομένου: Ελίνα Βάκη

Σχεδιασμός ιστοχώρου: Αργυρώ Σταρίδα

Υλοποίηση ιστοχώρου: Παναγιώτης Κοκκινάκης